gardet.hyresbostad-stockholm.se: Hyresbostad i Kaknäsvägen

Hyresbostad i Kaknäsvägen

Kaknäsvägen är en gata på Ladugårdsgärdet (Gärdet). Gatan löper över ett nästan obebyggt, lantligt område från Djurgårdsbrunnsvägen i nordostlig riktning fram till Lilla Värtan och Lidingöbro värdshus. Namnet kommer ifrån Kaknäs (Kakunæs 1435) som var namnet på den by vars ägor omfattade sydöstra delen av nuvarande Ladugårdsgärde. Kaknäsvägen sträcker sig förbi Djurgårdens största gravfält, med trettio synliga gravar från yngre järnåldern (550 f.Kr. – 1100 e.Kr.). Kaknäsvägen fick sitt nuvarande namn 1954. I anslutning till Kaknäsvägen finner man även det 155 meter höga Kaknästornet som är centrum för alla radio- och TV-sändning i Sverige.

Denna hemsida har skapats av en av Sveriges ledande bostadsportaler med syftet att hjälpa de som är i behov av en bostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning efter en hyresbostad. Du får en överblick över alla relevanta hyresbostäder som finns på marknaden just nu. Med lite tur har du hittat en bostad inom fem minuter.

Icon CO2 neutral website English transparent.png